Typ II Filterpak Nesu Soft Professional producerade i Finland

18,00 78,00 

Filtreringseffektiviteten (BFE) minst 98 %

Mjuka mot huden 

Lätt att andas med och litet andningsmotstånd 

Innehåller ej skadliga ämnen för huden eller inandningen

Lagringstid: 2 år 

Engångsskydd 

Uppfyller standardkraven för användningen inom hälsovården EN 14683