Vårt familjeföretag är grundat 1989.

Vi har i början fungerat som ett konsultbolag men under åren även som delägare i ett antal småföretag. På basis av detta har det uppstått kunskap, erfarenheter och insikter i inom många branscher. Redan under åren 1975 – 1989 fick vi erfarenhet inom arbetskyddsbranschen och erfarenheter från hälsovårdsbranschen har uppkommit sedan 1993. På basis av denna erfarenhet har bolaget gjort ett beslut att under den här coronavirus tiden utvidga sin verksamhet till handel och konsultering med personlig skyddsutrustning.

Vi lagerför och säljer kvalitetsprodukter inom branschen. Vi konsulterar även företag inom branschen. Vår service utvecklas inom vårt nätverk. Vi har både hälsovårdspersonal som teknisk sakkunskap inom vårt nätverk.