OurSafety info 8.2.2021

Vår maskleverantör Lifa Air har lyckats effektivera produktionen och på basis av detta

har de sänkt våra partipriser, Vi har även beslutit att sänka våra kundpriser.
De nya mask-priserna träder ikraft. 8.2.2021.

Vi vill tacka alla våra kunder som varit med och möjliggjort en inhemsk maskproduktion.

OurSafety
Pentti Martikainen