Oursafety.fi – Päivitetty 18.08.2018

Yhteenveto

Oy Fastia Abin tietosuojakäytäntö on laadittu voidaksesi olla varma siitä, että Oy Fastia Ab käsittelee henkilötietojasi asianmukaisella tavalla. Kaikki asiakkaat ovat ”rekisteröityjä” Tietosuoja-asetuksessa olevan määritelmän mukaisesti.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän Tietosuojakäytännön ehdot voidakseen käyttää Oy Fastia Abin palveluja.

Käytäntö kuvaa mitä henkilötietoja (eli tiettyihin henkilöihin liittyvät tiedot tai tiedot, jonka avulla tietyn henkilön voi tunnistaa) Oy Fastia Ab kerää asiakkaan vieraillessa ja tehdessä tilauksen Oy Fastia Abin verkkosivuilla sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään. Asiakirjassa selostetaan myös miten Oy Fastia Ab käyttää evästeitä (cookies).

Käytämme tietoja

 • Toimittaaksemme palvelun helposti ja turvallisesti
 • Parantaaksemme asiakaspalvelun ja markkinoinnin
 • Kehittääksemme verkkosivuja

Rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on:

Oy Fastia Ab
Y-tunnus: 0763073-4

Postiosoite:
Sapilastie 9 C, 00760 Helsinki

Puh: 050-5865631
S-posti: info@oursafety.fi
www.oursafety.fi

Voit kysyä lisätietoja tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä tästä:
Sähköpostilla:
info@oursafety.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Oy Fastia Ab kerää ja käsittelee ainoastaan sellaisia tietoja, joita tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä varten ja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi.

Asiakkaan itse antamat tai tunnistamat tiedot.

 • Yksilöivät tiedot, esimerkiksi nimi
 • Yhteystiedot, esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Palvelun käytöstä havainnoidut ja analyysin avulla päätellyt tiedot

 • Tiedot verkkosivuston käytöstä ja selailusta sekä havainnoidut tiedot käyttäjän laitteesta, esimerkiksi IP-osoite

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Asiakassuhteen parantamiseen
 • Oy Fastia Ab:in toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • tilastotarkoituksiin
 • Väärinkäytöksen estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Oy Fastia Ab käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisten käsiteltäviksi. Oy Fastia Ab pidättää itsellään oikeuden siirtää tiedot kolmannen osapuolen käsiteltäväksi Sveitsissä tai EU:n jäsenvaltioihin, mikäli tämä on tarpeen voidakseen käsitellä asiakkaan tilausta. Tällaisissa tapauksissa asianmukainen tietosuojataso turvataan noudattamalla yleistä Tietosuoja-asetusta ja tekemällä sen mukaisia sopimuksia Oy Fastia Ab:in alihankkijoiden kanssa.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Oy Fastia Abin asiakkaiden henkilötiedoista koostuva tietokanta on jatkuvasti turvattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toiminnoilla estääkseen sen katoamista tai väärinkäyttämistä. Tietokanta säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä. Oy Fastia Ab säilyttää asiakastietoja Ruotsissa. Datakeskusten ja verkkoympäristön järjestelmien tekninen ja prosessiin liittyvä turvallisuus on erittäin korkeantasoista. Palvelimet ovat suojattuja tietomurtoja ja denial of service-hyökkäyksiä vastaan.

Kun asiakkaan henkilötiedot siirtyvät, esimerkiksi sisäänkirjautumisen tai tiedonvälityksen yhteydessä, ne ovat suojattuja Secure Socket Layer (SSL)-tekniikkaa käyttäen. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan tietokoneen ja Oy Fastia Abin palvelimen väliseen tiedonvälitykseen sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, sillä edellytyksellä että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https)-tekniikkaa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyvää tietosuojakäytäntöä, muun muassa datakonsolidointia ja tunnistamisen estämistä, mikäli mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä olemme huomioineet EU:n tietosuoja-asetuksen 25.5.2018 voimassa tulevat vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Ainoastaan Oy Fastia Ab:in omalla henkilökunnalla on pääsy asiakastietoihin ja henkilökunta on koulutettu käyttämään tietoja turvallisella ja eettisellä tavalla.

Käytämme luotettavia sopimusosapuolia, ja näin ollen tietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien osapuolten sopimuksissa olemme noudattaneet EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja muuta lainsäädäntöä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja ja kuvatiedostoja vain niin kauan kuin on tarpeen voidaksemme täyttää tässä käytännössä mainitut käyttötarkoitukset. Sen lisäksi tiettyjä tietoja voidaan säilyttää pidempään, siltä osin kuin niitä tarvitaan lainmukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi, esimerkiksi täyttämään kirjanpidon ja kuluttajakaupan velvollisuuksia ja voidaksemme näyttää, että ne täytetään asianmukaisella tavalla.

Asiakkaan pyynnöstä asiakasta koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai muuttaa anonyymiksi Oy Fastia Ab:in järjestelmässä, eikä enään käyttää tässä kuvauksessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Joidenkin tietojen kohdalla lainsäädäntö asettaa vaatimuksia tietojen pidempiaikaiselle säilyttämiselle, muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolain mukaan tietoja tulee säilyttää kauemmin, riippumatta siitä, sisältävätkö ne henkilötietoja vai ei.
 • Lokitietoja järjestelmästä kerätään ja säilytetään lain määräämällä tavalla, voidaksemme tarjota asiakkaillemme laillisen ja turvallisen verkkokaupan.
 • Tallentaaksemme riittävästi varmuuskopioita verkkoympäristön tietokannoista ja järjestelmistä voidaksemme turvata tiedot, korjata viat sekä ylläpitää tietoturvan ja jatkuvuuden.

Mitä oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • kirjallisesta pyynnöstä saada tietoa Oy Fastia Ab:in sinusta tallennetuista henkilötiedoista
 • pyytää Oy Fastia Ab korjaamaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot
 • kirjallisesti milloin tahansa ilmoittaa Oy Fastia Ab:ille, että haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyä vastedes; tämä sillä rajoituksella, että Oy Fastia Ab:illa edelleen on oikeus käsitellä tietojasi tarpeellisilta osin (esimerkiksi laskutustiedot).
 • Mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Ota huomioon, että tämä ei vaikuta suostumuksen peruutusta edeltävän käsittelyn laillisuuteen.
 • Voit tehdä pyynnön käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Oy Fastia Ab pidättää itsellään oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisella tavalla, ennen kuin yllä mainittuja pyyntöjä käsitellään.

Mikäli huomaat käsittelyn olevan puutteellinen tai lainvastainen, sinulla on oikeus tehdä valitus osoitteeseen https://tietosuoja.fi/etusivu

Miten saan tietoa minusta järjestelmään tallennetuista tiedoista?

Voit pyytää saada tietoa sinusta järjestelmään tallennetuista tiedoista sähköpostilla: info@oursafety.fi

Käsittelemme pyyntöjä 30 päivän sisällä vastaanotettuamme ne.

Miten voin vaikuttaa siihen, mihin tietoja käytetään?

Oy Fastia Ab on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten tietoja kerätään ja käytetään.

Luovutetaanko henkilötietoni kolmansille osapuolille?

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolien kanssa tutkimuksiin, analysointiin ja personointiin. Voimme luovuttaa tietoja käyttäytymisestä ja selailusta kumppaneille voidaksemme tarjota sinulle kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Tutkimuksissa, analyyseissä ja personoinnissa käytetyt tiedot ovat aina muutettu anonyymeiksi tai pseudonymisoitu mahdollisuuksien mukaan.

Asiakas voi rajoittaa tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Tiedotamme aina myös asiakkaalle tietopyynnöistä, mikäli se on laissa sallittu.

Käyttääkö verkkosivusto evästeitä ja mitä ne ovat?

Oy Fastia Ab pyrkii suunnittelemaan verkkosivustoaan siten, että se on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja tehokas. Tämän saavuttamiseksi Oy Fastia Ab käyttää evästeitä (cookies). Voit itse valita, jos Oy Fastia Ab:in ohjelma saa ladata evästeitä tietokoneellesi. Käyttäjä voi antaa verkkoselaimen asetukset niin, että evästeitä ei hyväksytä tai että evästeet hyväksytään ainoastaan tietyillä verkkosivustoilla tai ainoastaan hyväksymisen jälkeen.

Pyydämme sinua kuitenkin huomioimaan, että Oy Fastia Ab:in verkkosivuston tietyt toiminnot voivat estyä tai rajoittua, jos estät evästeet Oy Fastia Ab:in verkkosivustolta. Käyttökelpoisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että annat verkkoselaimen hyväksyä evästeet. Palvelimen jakamat evästeet säilyvät verkkoselaimessa 30 päivän ajan.

Käyttääkö verkkosivusto analyysipalveluja?

Oy Fastia Ab pyrkii suunnittelemaan verkkosivustokokemustaan siten, että se on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja tehokas. Saavuttaakseen tämän Oy Fastia Ab käyttää verkkoanalyysipalveluja saadakseen tietoa siitä, kuinka monta vierailijaa Oy Fastia Ab:in verkkosivustolla käy, kuinka usein ja millä tavalla. Oy Fastia Ab ei käytä ohjelmaa kerätäkseen henkilötietoja tai yksittäisiä IP-osoitteita. Tietoja käytetään ainoastaan anonyymisti ja yhteenvetona tilastotarkoituksiin ja verkkosivuston kehittämiseen.

Käyttäjä voi kieltää sellaisten tietojen keräämistä vierailustaan.

Voiko tämä Tietosuojakäytäntö muuttua?

Palveluiden kehittämistä varten ja lainsäädännön muutoksista johtuen pidätämme itsellämme oikeuden tietosuojakäytännön muuttamiseen. Merkittävistä muutoksista tietosuojakäytännössä tiedotetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Keneen otan yhteyttä?
Tietosuojakysymyksissä voit ottaa yhteyttä:

Oy Fastia Ab
Y-tunnus: 0763073-4

Postiosoite:
Sapilastie 9 C, 00760 Helsinki

Puh: 050-5865631
S-posti: info@oursafety.fi
www.oursafety.fi

Voit kysyä lisätietoja tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä tästä:
Sähköpostilla:
info@oursafety.fi